Nyttig informasjon

SIKKERHET

I dag kan man finne en rekke boligtilbud på internett. En av fordelene med å bruke Casa Vacanze er at vi går god for de produktene vi presenterer. Dessuten ligger det en betydelig sikkerhet i at vi er medlem av Reisegarantifondet.

 

STANDARD

Det er selvsagt alltid en klar sammenheng mellom standard og pris. Casa Vacanze har presentert boliger for det norske markedet helt siden 1987. Vi passer alltid på «å gå opp løypa» slik at vi kan gi anbefalinger og detaljerte tips. Selv om vi hvert år bestreber å presentere noe nytt, har vi i det store og hele landet på leverandører og produkter vi kan være bekjent av å formidle.

 

* Organisasjonsnummer Casa Vacanze:     991 441 301
* Kontonummer Casa Vacanze:                  2535.05.04160

 

VIKTIG INFORMASJON

1. Prisene på feriebolig er å forstå som pris pr. bolig/uke.

2.
a) Ekstrakostnader som sluttrengjøring m.m. kan variere fra sted til sted. Se tilleggsinfo/ eventuelle ekstrakostnader. Vi forbeholder oss retten til at disse kostnadene kan variere noe.
b) I flere ferieland må man ofte i tillegg betale en ferieskatt til lokale myndigheter

3. Normalt må man betale et depositum ved ankomst. Hvis ikke noe er ødelagt, skal dette returneres ved avreise. Normalt ligger depositumet på kr 1.000 - 1.500, men ved leie av store, kostbare villaer kan beløpet være betydelig høyere.

4. Normal byttedag er lørdag, men dette varierer fra sted til sted. Vi spesifiserer dette på hjemmesiden vår.

5.
a) Forskuddsbetaling: 30% av boligprisen betales normalt 12 dager etter at faktura er sendt ut. Forskuddsbetalingen binder så vel kunde som Casa Vacanze til bestillingen som er foretatt.
b) Restbeløpet betales 5 uker før leie påbegynnes.
c) Bestiller man også leiebil, betales denne sammen med restbeløpet på boligen.
d) Bestilles reisen senere enn 5 uker før avreisedato, skal hele beløpet betales under ett.
e) Casa Vacanze sender kort tid etter at restbeløpet er mottatt, en voucher, som viser det som er bestilt. Her kommer dessuten alle praktiske opplysninger som adresse, telefon, ankomst-/avreisetid osv. Evt. flybilletter sendes samtidig.
f) Voucher tas med og leveres ved ankomst feriestedet.

6.
a) En evt. annullering av bestillingen inntil 5 uker før ankomstdato medfører at forskuddet går tapt.
b) Ved en senere avbestilling enn 5 uker før avreise vil hele det innbetalte beløpet gå tapt.

DET ANBEFALES Å TEGNE AVBESTILLINGSFORSIKRING!

7. Eventuelle klager må fremlegges byrået/agenten på det aktuelle feriestedet så raskt som mulig slik at man har muligheten til å rette på eventuelle feil/mangler. Ved en evt. reklamasjon er det en forutsetning at klagen er presentert og undertegnet av byrået på det aktuelle feriestedet.

8.
a) Valutaendringer som medfører en prisøkning i Casa Vacanzes betaling av boligene til det aktuelle land på mer enn 10% vil kunne medføre en tilsvarende økning overfor Casa Vacanzes kunder. Utgangspunktet er bestillingsdato.

9. Casa Vacanze er ikke ansvarlig for følgetap ved mangler, avbrytelser og endringer som man ikke kan forutse da påmeldingen ble gjort bindende. Eksempler på slikt er krig, naturkatastrofer,arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure).

10. Casa Vacanze kan være behjelpelig med å bestille transport fra flyplass. Casa Vacanze presiserer at man ikke tar på seg noe ansvar ved evt. uhell eller forsinkelser i forbindelse med denne transporten.

11. Det presiseres at det kun er reiser der det bestilles både bolig og flytransport eller bolig og leiebil – og der dette bestilles samtidig, som kommer inn under begrepet "pakketur" – med det ansvar og de regler som foreligger ved denne type reiser.

12. Det tas forbehold om evt. trykkfeil. 

Kontakt oss

Adressen: Kiserødveien 52, Sandefjord

Telefon: 33 48 51 00

E-post: post@casavacanze.no

Åpningstider:

Man-tor 08.30-16.00. Fre: 08.30-15.00